Vill du bli medlem i Kvevlax UF?

Medlemsavgiften för 2021 är 15€. Betala in medlemsavgiften på konto 495810-48072 (IBAN: FI10 4958 1040 0080 72) så sätts du in i föreningens medlemsregister. Kom ihåg att skriva ditt namn och födelseår som meddelande när du betalar.

Styrelsen 2021-2022

Post Namn
Ordförande Johan Lövdahl 
Vice-ordförande Tommy Holm
Kassör Caroline Rönnqvist
Vice-kassör Markus Nässlin
Sekreterare Simon Nässlin
Ordinarie styrelsemedlemmar Tony Saarenpää
  Linda Holm
  Johan Lång
Suppleanter Roland Hästbacka
  Kjell Klemets
  Jens Kunell
  Casper Kvist

Kvevlax Ungdomsförening r.f.


 

Föreningsinfo
Veikarsvägen 21, 66530 Kvevlax
E-post: kvevlaxuf( at )gmail.com
kvevlaxuf.sou.fi
Tillhörighet: Svenska Österbottens Ungdomsförbund, 5:e ring


Verksamhet
Huvudsaklig verksamhet: Byaverksamhet, Dansverksamhet, Marknader & loppis, Motion & idrott, Teater/revyverksamhet, Ungdomsverksamhet
Övrig verksamhet: Loppis
Inventarier: Dansgolv, Scen


Kontaktperson
Johan Lövdahl
Telefon: 050 577 9958
E-post: kvevlaxuf( at )gmail.com

Kvevlax UF