Vill du bli medlem i Kvevlax UF?

Medlemsavgiften för 2019 är 15€. Betala in medlemsavgiften på konto 495810-48072 (IBAN: FI10 4958 1040 0080 72) så sätts du in i föreningens medlemsregister. Kom ihåg att skriva ditt namn och födelseår som meddelande när du betalar.

Styrelsen 2019-2020

Post Namn
Ordförande Tommy Holm
Vice-ordförande Johan Lång
Kassör Caroline Rönnqvist
Vice-kassör Markus Nässlin
Sekreterare Simon Nässlin
Ordinarie styrelsemedlemmar Tony Saarenpää
  Linda Holm
  Casper Kvist
Suppleanter Roland Hästbacka
  Kjell Klemets
  Jens Kunell
 

Johan Lövdahl

 

Kvevlax Ungdomsförening r.f.

Bild: Kvevlax Ungdomsförening r.f.

Föreningsinfo
Veikarsvägen 21, 66530 Kvevlax
E-post: kvevlaxuf( at )gmail.com
kvevlaxuf.sou.fi
Tillhörighet: Svenska Österbottens Ungdomsförbund, 5:e ring

Verksamhet
Huvudsaklig verksamhet: Byaverksamhet, Dansverksamhet, Marknader & loppis, Motion & idrott, Teater/revyverksamhet, Ungdomsverksamhet
Övrig verksamhet: Loppis
Inventarier: Dansgolv, Scen

Kontaktperson
Tommy Holm
Telefon: 050-4073622
E-post: kvevlaxuf( at )gmail.com
Kvevlax UF